Breaking News
Loading...
VISI
Mewujudkan Budaya Cintakan Ilmu dan Pembelajaran Sepanjang Hayat


MISI
Mempertingkatkan mutu pengurusan sumber pendidikan bagi memperkukuhkan amalan pengajaran pembelajaran berasaskan sumber dan kemahiran maklumat selaras dengan hasrat untuk melahirkan masyarakat berilmu dan beramal