Breaking News
Loading...
Thursday, 6 February 2014

Info Post
Bengkel ini diadakan dalam lima fasa iaitu satu hari dalam seminggu pada bulan Februari 2014. Fasa pertama telah berlangsung pada 5 Februari 2014 BTPN Pulau Pinang fasa terakhir dijandualkan pada 27 Februari 2014. Objektif bengkel ini diadakan adalah untuk memberi pengetahuan asas pengurusan pusat sumber sekolah kepada Guru Perpustakaan dan Media (GPM) yang baru dilantik.seramai 63 orang GPM dari seluruh sekolah di Pulau Pinang telah mengikuti bengkel ini.