KERTAS KERJA DAN LAPORAN AKTIVITI

KERTAS KERJA DAN LAPORAN AKTIVITI LITERASI MAKLUMAT 1. Orientasi PSS                                                         
 2. Bicara Buku                                                              
 3. Jejak Maklumat                                                       
 4. Kursus Pengkelasan Dewey                                   
 5. Lawatan Sambil Belajar                       
 6. Minggu PSS                                                            
 7. Program Jom Baca                                                  
 8. Program KM1M dan Read                                    
 9. Lawatan sambil belajar                                            
 10. Pembangunan sahsiah                                           
 11. Laporan Aktiviti Literasi Maklumat                        
 12. Rancangan tahunan Literasi Maklumat   
 
Copyright © . USE - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger