Thursday, 9 February 2017

BENGKEL ASAS PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH 2017

HEBAHAN

BENGKEL ASAS PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH 2017

Tarikh : 21 - 23 Fenruari 2017
Tempat : Bilik Pinang
              Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang
Peserta : Guru Perpustakaan dan Media yang baru dilantik.
 
Copyright © . USE - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger